bağçılıq

bağçılıq
bax bağbanlıq. Kənd klubunda kəndlilər savad öyrənir, əkinçiliyə, bağçılığa, maldarlığa aid məlumat alırlar. S. H.. Sağ ol, baba, sən bağçılıq işini yaxşı bilirsən. M. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • aspirantura — <lat.> 1. Ali məktəblərdə və ya elmi tədqiqat idarələrində professormüəllim və elmi kadr hazırlama sistemi; aspirantın keçdiyi elmi hazırlıq. <Şeyda:> . . Bitkiçilik institutunda bağçılıq aspiranturasını başa vurmuşam. Ə. M.. 2. Ali… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atçılıq — is. At saxlama, at yetişdirmə. Qədim skiflərin atçılıq təsərrüfatları olmuşdur. – Əhalinin bir qismi kənd təsərrüfatı – əkinçilik, bağçılıq, dəyirmançılıq, atçılıq və maldarlıqla məşğul olardı. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bağbanlıq — is. Bağbanın peşəsi, işi, sənəti; bağçılıq. Bağbanlıq etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • calaqçılıq — is. Calaq vurma peşəsi, işi. <Müşavirədə> toxumların yoxlanması, arxların çəkilməsi, həmçinin bağçılıq, calaqçılıq, arıçılıq işləri üzərində də xeyli dayanıldı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • meyvəçilik — is. Meyvə ağacları, meyvə bitkiləri əkib becərmə işi; bağçılıq. Meyvəçilik briqadası. – <Almaz:> Mən deyirəm: bağ meyvəçilik üçün alınsın. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məğmun — sif. <ər.> 1. Aldanmış, zərər çəkmiş, uduzmuş, gözlədiyi şeydən əli çıxmış, məhrum olmuş. Böyük özünü aldanmış saydığı kimi, Məhərrəm də özünü məğmun hesab edirdi. M. C.. Məğmun etmək (eləmək) – zərərə salmaq, aldatmaq, gözlədiyi şeydən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şeflik — is. İstehsal, mədəni, siyasi və s. cəhətdən müntəzəm yoldaşlıq köməyi göstərməkdən ibarət ictimai fəaliyyət, hamilik. <Toğrul:> Mən o qızı tovlamaq istəyirdim, mən <Niyazı və Yaqutu> ata bala şefliyə götürmüşdüm. C. C.. <Fərəc… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkinçilik — is. 1. Əkin əkib biçmə işi; ziraət. Qabaqcıl əkinçilik üsulları. – <Bəxtiyarın> . . kəndin yeni təşkil edilən əkinçilik maşınları şirkətinə üzv olmaqla çöldə bir qədər dəmyə əkini vardı. S. H.. Bakının ətrafında otuz səkkiz kənd vardı. Bu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”